Reisvoorwaarden voor bedrijfsuitjes en evenementen:

Onderstaande voorwaarden gelden niet voor op maat samengestelde bedrijfsuitjes en evenementen. Deze hebben veelal afwijkende voorwaarden, deze zijn o.m. afhankelijk van de gekozen accommodatieverschaffers/vervoerders. Wij informeren u graag.

 

Reisvoorwaarden voor Meerdaagse reizen en Dagtochten:

Deze ‘reisvoorwaarden’ zijn van toepassing op al onze meerdaagse reizen en dagtochten.

 

Vrijblijvend aanbod

Het aanbod van onze organisatie is vrijblijvend en kan zo nodig worden herroepen. Dit zal bijvoorbeeld gebeuren indien, op het moment dat u wenst te reserveren, de reis is volgeboekt.

 

Drukfouten

Ondanks de grote zorgvuldigheid waarmee wij onze publicaties samenstellen, zijn deze te allen tijde onder voorbehoud van (druk)fouten. Over eventuele fouten in de gepubliceerde informatie en/of prijzen wordt U bij boeking geïnformeerd.

 

Reissom

De gepubliceerde reissom en de eventuele toeslagen zijn altijd per persoon, tenzij anders is vermeld.

 

Aansprakelijkheid

Degene die de reis boekt (de ‘aanmelder’), is hoofdelijk aansprakelijk voor alle reizigers op de boeking. Minderjarige reizigers dienen een schriftelijke verklaring te overleggen dat hun ouders of voogden toestemming hebben verleend tot het aangaan van een reisovereenkomst.

 

Grensdocumenten

U bent te allen tijde zelf verantwoordelijk voor (het verkrijgen van) de juiste grensdocumenten.

 

Boekingsbevestiging

Na boeking van uw reis, ontvangt u per omgaande de boekingsbevestiging. Wij verzoeken u alle hierop vermelde gegevens goed te controleren en ons binnen 8 dagen na ontvangst te berichten indien één of meerdere zaken onjuist zijn. Controleert u vooral of de spelling van de namen en de voorletters correct zijn. In het geval van een verzoek tot aanpassing na de 8-dagentermijn, zullen de hieraan verbonden kosten aan u worden doorberekend.

 

Aanvraag

Wanneer bij boeking blijkt dat alle vooraf door ons gereserveerde kamers of busplaatsen al zijn volgeboekt, dan is het in sommige gevallen mogelijk een zogenoemde ‘aanvraag’ te plaatsen, zodat u mogelijk toch aan de gewenste reis kunt deelnemen. U dient zich ervan bewust te zijn dat, zodra de aanvraag die wij op uw verzoek hebben ingediend door de betrokken dienstverlener voor akkoord komt, er een definitieve boeking tot stand komt waaraan u gebonden bent. Nadat u onze organisatie opdracht heeft gegeven tot het indienen van een aanvraag, kunt u deze niet zonder meer (kosteloos) intrekken.

 

Preferenties / essenties

Speciale wensen (preferenties) die bij boeking zijn opgegeven, worden ter informatie aan de uiteindelijke dienstverlener, zoals de hotelier, kenbaar gemaakt. Een preferentie blijft te allen tijde een voorkeur en kan nooit gegarandeerd worden. Is een wens zo essentieel dat u de reisovereenkomst alleen wenst aan te gaan indien met zekerheid aan deze wens tegemoet wordt gekomen, dan is er sprake van een essentie. Hieraan zijn kosten zijn verbonden. De kosten voor een medische essentie bedragen € 20,- per boeking en voor de overige essenties € 30,- per boeking.

 

Verzekeringen

Menigeen heeft tegenwoordig een doorlopende reis- en annuleringsverzekering. Ook de ziektekostenverzekeraar vergoedt in het buitenland gemaakte kosten. Wilt U een extra verzekering afsluiten, dan is het vaak het goedkoopst om dit bij uw ziektekostenverzekeraar te doen, dit teneinde dubbel verzekeren uit te sluiten.

 

Betaling

Meerdaagse reizen individuelen: Algemeen: Tenzij anders vermeld dient het totaalbedrag uiterlijk vier weken vóór vertrek op onze rekening te zijn bijgeschreven. Wanneer u boekt voor een reis die binnen 6 weken vertrekt, dan dient het gehele factuurbedrag direct te worden voldaan. De sneeuwzekere skiweekenden naar het Sauerland kennen afwijkende betalingsvoorwaarden: u betaalt pas wanneer zeker is dat er voldoende sneeuw ligt om te skiën. Betalen kan dan middels telebanking of bij vertrek aan de chauffeur.

Bij ‘op maat’ samengestelde meerdaagse groepsreizen kunnen andere betalingsvoorwaarden gelden, dit i.v.m. de gevraagde aanbetalingen van leveranciers, bijv. luchtvaartmaatschappijen.

Meerdaagse reizen groepen: Algemeen: Tenzij anders vermeld ontvangt U een pro-rekening inzake de verzorgingskosten. Dit bedrag dient uiterlijk 2 weken voor vertrek door ons te zijn ontvangen. Na thuiskomst ontvangt U de eindafrekening, welke binnen twee weken na factuurdatum dient te zijn voldaan.

Bij 'op maat' samengestelde meerdaagse groepsreizen kunnen andere betalingsvoorwaarden gelden.  

 

Prijswijzigingen en voorbehouden

We behouden ons het recht voor om de reissom te wijzigen indien wijzigingen in de vervoerskosten, verschuldigde (nieuwe) heffingen zoals bijv. BTW, toeristenbelastingen, luchthavenbelastingen, brandstoftoeslagen e.d. daartoe aanleiding geven.

 

Roken in de touringcar

Het roken in de touringcar is niet toegestaan.

 

Bagage

De bagageruimte in een touringcar is beperkt. Bij busreizen geldt daarom dat u per persoon 1 koffer van normale afmetingen met een gewicht van max. 20 kg mag meenemen, alsmede 1 stuk handbagage en evt. 1 paar ski’s en skischoenen. Er is géén bagageservice inbegrepen, dus van onze chauffeur mag niet verwacht worden dat hij/zij uw koffer draagt.

 

Wanneer is uw bagage verzekerd ?

Bagage, die zich gedurende de nacht in de onbeheerde bus bevindt (al dan niet in het bagageruim), is gedurende deze tijd niet verzekerd. Indien u tijdens eventuele tussenovernachtingen uw bagage in de bus laat staan, dan is dit nadrukkelijk voor uw eigen verantwoording. Om deze reden adviseren wij u de bagage ’s nachts uit de bus te halen. Belangrijk: indien u handbagage achterlaat in het passagiersgedeelte van de touringcar, dan gebeurt dit te allen tijde voor eigen risico. Dit achterlaten voor eigen risico geldt ook voor kostbaarheden zoals waardepapieren, geld, sieraden, fototoestel etc. die zich gedurende de dag in het bagageruim van de touringcar bevinden.

 

Ondanks alles toch een klacht ?

Indien u tijdens uw reis een onvolkomenheid constateert, dan wordt van u verwacht dat u daarvan meteen melding maakt bij de chauffeur, reisleiding of accommodatiehouder. Indien uw klacht ter plaatse niet naar tevredenheid wordt opgelost (of de chauffeur/ reisleider/accommodatieverschaffer ter plaatse is niet aanwezig of bereikbaar), dient u contact op te nemen met ons kantoor (072-5020330). Tevens dient u in dat geval de klacht schriftelijk te melden bij de chauffeur/reisleiding of accommodatieverschaffer. Wanneer achteraf blijkt dat u niet aan deze meldingsplicht voldaan heeft en wij dientengevolge niet in de gelegenheid zijn gesteld de tekortkoming te verhelpen, kan uw eventuele recht op schadevergoeding dienovereenkomstig worden beperkt of uitgesloten. Als de klacht niet ter plaatse naar tevredenheid is opgelost, kunt u deze uiterlijk binnen één maand na de reis in Nederland schriftelijk indienen, vergezeld van een kopie van het ter plaatse ingediende klachtenformulier.

 

 

Apollo Groepsreizen
072 - 50 20 330